Whangarei Airport, Whangarei, New Zealand (WRE, NZWR)