Takaroa Airport, Takaroa, French Polynesia (TKX, NTKR)