Orange-Caritat (BA 115) Air Base, Orange, France (N, LFMO)